Pazartesi, Mayıs 27, 2024
More

  SON EKLENENLER

  Dikkat! Bunlar Boşanma Nedenleri

  Boşanma duygusal başlıyor yasal olarak sonlanıyor. Peki, kötü giden bir evliliğe dair işaretler neler?

  Son yıllarda Türkiye’de kültürel, sosyo-ekonomik ve eğitim seviyelerinin değişmesi aile yaşantılarına olumsuz yansıdı.

  Kötü giden evliliklerin boşanma ile sonuçlanmasını, aslında boşanma süreçlerine bakarak görebiliriz.

  Duygusal boşanma dediğimiz, eşlerin birbirlerine yabancılaşma aşaması ve beraberinde sosyal, ekonomik ve psikolojik aşamalar evliliği kurtarılamaz hale getiriyor.

  Peki, evliliği kurtarmak için neler yapabiliriz, uzmanlar nasıl bir yöntem izliyor?

  İşte boşanma nedenleri ve o süreçte yaşanan aşamalar…

  Kültürel değişimlerin bireylerin eğitim ve gereksinimlerine yansıması aile yaşantılarının da farklılaşmasına neden olmaktadır.

  Gelişmiş toplumlarda değer sistemlerinin değişmesiyle birlikte, evlilik kurumunun devamı konusunda baskının azalması, boşanan eşlere toplumdaki bireylerin daha hoşgörülü davranmaları, bireysel yaşam felsefesi ve yeni özgürlük anlayışları boşanmayı kolaylaştırmakta ve arttırmaktadır.

  Kuşkusuz her ülkede ve her ailede çok farklı nedenler boşanmada etken olsa da genel anlamda bazı noktalar üzerinde durmak gerekmektedir.

  1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları boşanma ile sonuçlanma olasılığı yüksek evliliklere neden olmaktadır. Bireyin evlenmeden önce eşini kendi seçme fırsatına sahip olmaması ya da duygusal açıdan yaklaşarak tüm yönleriyle tanımaması evlilikte düş kırıklığına neden olmaktadır

  2. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelmek, eşler arası uyumu güçleştirmektedir. Farklı aile kültürlerine, değe sistemine sahip olmak olay ve durumları farklı şekilde algılama ve yorumlayama neden olmaktadır.

  3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girmeleri yaşam alanlarını daraltmakta, özgürlüklerini kısıtlamakta, böylece birçok iletişim sorunu yaratmaktadır.

  4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmaması ilişkinin zarar görmesine neden olmakta, anlaşılmadığını düşünen eş, böylece ilişkiye daha çok zarar vermektedir.

  5. Eşlerin ailelerinin, ailenin yaşam dinamiklerine karışması birçok sorunun doğmasına ve kolaylıkla büyümesine neden olmaktadır.

  6. Sosyo-ekonomik sorunlar, aile üyelerinin farklı beklenti içine girmelerine, yaşanan problemlerin farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinmelerin karşılanmasına engel olmaktadır.

  7. Kadının eğitim düzeyinin ve sosyal statüsünün yükselmesi ekonomik bağımsızlığını kazanmasını sağlamaktadır. Eğitim düzeyinin yükselmesi, çalışma hayatına atılması kadına güç vermekte, beklenti düzeyinin artmasına ve haklarını arama yetisi kazanmasına yol açmaktadır.

  8. Kıskançlık eşler arası güven ve hoşgörüyü zedelemekte, uyumlu ve mutlu olmayı engellemektedir.

  9. Evlilikte şiddete maruz kalma, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı davranışlar ve terk Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri olarak sıralanmaktadır. (Özgüven, 2000)

  Duygusal Başlıyor Yasal Bitiyor

  Karmaşık bir sosyal olgu olan boşanma, bireyleri duygusal ve sosyal yönden etkileyen bir süreçtir

  Boşanmanın karmaşık bir hal alması bu sürecin çok farklı aşamalardan oluşmasından kaynaklanmasıdır. Bireye ve bireyin içinde bulunduğu şartlara göre farklı sıralarda ve farklı yoğunlukta yaşanan bu aşamalar, eşler için kötü kişisel deneyimler olmaktadırlar.

  Bohannon (1970) boşanma sürecinde ardı ardına gerçekleşen altı aşamadan bahsetmektedir

  1. Duygusal Boşanma: boşanma öncesinde evliliğin kötüye gitmesini içeren, eşlerin birbirlerine yabancılaşmaları aşaması,

  2. Yasal Boşanma: bir nedene bağlı olan aşama,

  3. Ekonomik Boşanma: ayrılma sonu para, mal, mülkü içeren aşama,

  4. Ebeveyn Boşanması: velayeti, tek ebeveynli bir yaşamı ve ziyaretleri içeren aşama,

  5. Sosyal Boşanma: arkadaşların ve çevrenin değişmesini içeren ve boşanan her bireyin yaşadığı aşama ve

  6. Psikolojik Boşanma: bireylerin kişisel özerklik kazanmalarını içeren aşamadır

  Psikologlar kötüye giden bir evliliğin ilk göstergesinin ”Duygusal Boşanma” olduğunu iddia etmektedirler. Bu, eşlerin duygularının yoğunluğundan ya da çelişkilerinden hoşlanmamalarının sonucu duygularını geri çekmeleri sonucu oluşmaktadır. Eşler burada sosyal olarak birlikte hareket etmeye devam edebilirler ama birbirlerine olan güvenleri ve çekicilikleri yok olmaktadır. Duygusal boşanma, bireyin teslim olma ve nefret etme ile hükmetme ve nefret etme arasında hoş olmayan bir seçim yapmasıdır. Bu aşamada eşler birbirlerine düşmanca duygular besleyip kendilerini kısıtlanmış hissetmekte, yaşadıkları hayal kırıklığından ötürü birbirlerine katlanamamaktadırlar

  Yasal boşanma bir çok toplumda bir neden doğrultusunda sorumlu mahkeme, avukatlar ve yargıç tarafından ele alınmaktadır

  Ekonomik boşanma, eşlerin sahip oldukları malları ikiye ayırarak ekonomik bir düzenleme yapmalarıyla ekonomik birlikteliklerini ayırmaları anlamına gelmektedir.

  Aile dağıldığı zaman çocukların nerde kalacağına karar vermek gerekir. Çocukların bakımını üstlenmek, ebeveynlerin sorumluluklarını devam ettirmeleri açısından zor bir düzenlemeyi gerektirmektedir

  Sosyal çevreleri değişen boşanan bireyler birçok sorunla karşılaşmakta, çevrelerindeki arkadaşları bu konuda farklı görüşler bildirmektedirler. Birçok durumda sosyal tutumdaki değişiklik boşanan bireyin toplumdan dışlanmasına ve kınanmasına neden olmaktadır

  Piskolojik boşanma ise hemen her zaman en son ve en zor aşamadır. Boşanan her birey yasal boşanmadan önce ya da sonra sosyal bir birey olarak kendisine dönmekte, kendini ayrı bir birey olarak görme alışkanlığını geliştirmektedir.

  Froiland ve Hozmon (1977) ile Levy ve Joffe (1977) geliştirdikleri modellerde kesin çizgilerle olmasa da boşanmayı ”boşanma öncesi yaşanan aşamalar” ve ”boşanma sonrası yaşanan aşamalar” diye farklı aşamalarda ele almaktadır. (Akt: Özgüven, 2000)

  Psikolog Serkan Yıldırım

  Latest Posts

  KAÇIRMAYIN