Pazartesi, Mayıs 27, 2024
More

  SON EKLENENLER

  Umutlarınızı Kaybetmeyin

  Mikroenjeksiyon IVF tedavisinden daha ileri bir aşama olup özellikle ciddi sperm bozukluğu ve sperm azlığı veya yokluğundaki çiftlerin çocuk sahibi olmasına olanak sağlayan bu yöntemde uyarma tedavisiyle elde edilen yumurta hücrelerinin içine ince bir pipet yardımıyla sperm, doğrudan yumurta zarının içerisine sokulur.
  mikroenjeksiyon_450
  İlk kez 1992 yılında uygulanmaya başlanan ICSI (ingilizce kelimelerin baş harfleri birleştirilerek Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)

  • Konvansiyonel IVF uygulamalarında fertilizasyon başarısızlığı
  • Sperm parametrelerinin ileri derecede düşük olduğu durumlar
  • Cerrahi yöntemlerle az miktarda spermim elde edildiği fertilizasyon şansının düşük olduğu durumlarda
  • Antisperm antikorlarının varlığı
  • İleri anne yaşı nedeniyle az sayıda yumurta hücresinin elde edildiği durumlarında bugün için kullanılan esas yöntem haline gelmiştir.

  Şimdilerde pek çok merkez tüp bebek uygulaması yapılacak tüm hastalara nerdeyse ICSI uygulaması yapmaktadır.

  Assisted Hatching(AHA )Yumurta hücresinin etrafında zona pellucida isminde bulunan zar embriyoların bütünlüğünü korumaya devam eder.3. günün sonunda blastokist döneminde kendiliğinden çatlamakta ve blastokist serbest kalarak endometrium dokusu ile direkt temasa geçer ve tutunma işlemi gerçekleşir.Bu çatlama olayına hatching denmektedir.Bazı durumlarda tutunma olayının gerçekleşmesine yol açan hatching olayının zorlaştığı ve gerçekleşmediği düşünülmekte ve bunu bizzat İVF ekibinin gerçekleştirme olayına ise asisste hatching denmektedir.

  Genel olarak

  • 37 yaşın üzerindeki hastalarda
  • implantasyon başarısızlığı gelişmiş olan çiftlerde
  • Bazal FSH değeri yüksek olanlarda
  • Zona Pellucida normalden kalınsa >17mikrom

  olan çiftlerde implantasyon şansını artırmak için AHA işleminin uygulanması önerilir.3.günde yapılan embriyo değerlendirmesi sırasında AHA işlemi 3 yöntem kullanılarak yapılır.

  Bu Yöntemler:

  • Laser teknolojisi
  • Asit Tyrode
  • Mekanik

  Donör Sperm:Eğer erkekte hiç sperm yoksa hem aşılama hem de tüp bebek (IVF) için başka erkekten veya sperm bankasından (donör spermi) sperm alınarak işlemler yapılabilir. Türkiye’de halen sperm bankası yoktur ve donör spermi kullanılarak IUI veya IVF yapılması yasal değildir.

  Donör Yumurta:Bir başka kadından alınan yumurta hücresi erkeğin spermleri ile laboratuar ortamında döllenir ve kadının rahmine enjekte edilir. Bu yöntem, diğer yollarla yumurtlaması veya yumurtalığı olmayan, menapoza girmiş kadınlarda kullanılmaktadır. Halen ülkemizde yasal değildir , uygulanmamaktadır.

  Gamet İntrafallopian Transfer (GIFT ):Yumurtlama ilaçları ile elde edilen yumurta hücreleri spermlerle birlikte tüplere verilir. Basarı şansı % 27 kadardır. Çoğul gebelikler elde edilebilir.

  Zygot İntrafallopian Transfer (ZIFT):Fertilize edilmiş yumurta hücreleri rahim içine değil tüp içine verilir.

  Frozen Embryo Transfer (FET):IVF sırasında döllenmiş yumurtalar dondurulur ve depolanır,gelecekte kullanılmak üzere saklanır.Uygun zamanda embriyo ortamda çözülür ve rahim içine verilir. Başarı şansı her dondurulan embryo için % 15 kadardır.

  Kadın Sağlığı

  Latest Posts

  KAÇIRMAYIN